Drustvo iz Egipata

19 Sep, 2017

Drustvo iz Egipata

Generalna — Autor kralj123 @ 11:39

Stari Egipat nema zabelezen mit o poreklu ili zajednicke osobine sa nekom drugom kulturom ili osobom, sa tim u vezi sledi da svaka indentifikacija zahteva politiku iskljucivanja,jer identitet je u prvom redu oblikovan prema drugom.Egipcani su sebe razlikovali od drugih naroda i ljudi.Od Novog Carstva u hramovima su nalazene liste stranaca,liste seoskih podanika i podanika  gradova-drzava,noseci imena savladanih mesta predstavljenih ilustracijom.Imena mesta su zajedno grupisana ,obicno kao severni ili juzni lokaliteti.Siroke podele ljudi koje su Egipcani prepoznavali su utvrdjene kao vecina kraljevske ideologije, u godinama razvijanja drzave,i reflektovale  su te rane kontakte sa njihovim najblizim susedima na jugu,zapadu i istoku. Jedna grupa ljudi je bila zvana remeti, sto znaci narod  i predstavlja same Egipcane, zatim nehesim je grupa koja je predstavljala Nubijce,crnokoze juznjake,tiehenu su bili Libijci i aomu koji su predstavljali Azijate.

 Egipatsko poreklo i ljudi i drzave je pripisano stvaranju bogova.Uopste njihovo definisanje samih sebe je jednostavnoi znacilo je da biti Egipcanin je neko ko je ziveo u Egiptu bio u vecoj ili manjoj meri prilagodjen egipatskoj kulturi i govornom jeziku.Ne pojavljuje se glediste da biti Egipcanin je zasnovano na rasi ili etnicitetu.Zajednicko sa mnogim drugim starim narodima Egipcani su prepoznavali da postoje razlike u boji koze i jeziku, ali oni sebe nisu definisali po rasi.Egipcani su mozda najbolje definisani kulturnim faktorima: onaj koji je zive u Egiptu i pripadao egipatskom sistemu bio je Egipcanin.Pokusaji da se prodre u drustvo i kulturu starog Egipta izvan sveta koji predstavlja elita je vrlo tezak.Drugi faktor za definisanje Egipta koji se takodje ne sme zanemariti je veliki vremenski period trajanja starog Egipta.Egipat je prva drzava velike nacije,on je geografski jasno definisana tertorija sa jednim dominantnim jezikom i kulturom, na cijem je celu faraon i centrralizovanom administracijom.

Od predinastickog perioda pa nadalje ,egipatsko drustvo je raslojeno.U Starom Carstvu elita  u narodu je  procentualno bila vrlo mala.Od Novog Carstva drustvo je bilo mnogo slozenije i prepostavlja se da su postojala tri glavna sloja.


Komentari

  1. Pametno

    Autor Smiljana — 21 Sep 2017, 17:17


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs